Да посрещнем заедно Новата 2020 Година 

в Best Western PLUS зала Кристал, к.к. Слънчев бряг.

Цена на новогодишен куверт: 120 лв.

Празнична Новогодишна Програма:

  • Гост – Изпълнители;
  • DJ – музикално оформление;
  • Български фолклорни танци, с повеждане на Новогодишното хоро в полунощ;

За повече информация на посочения телефон:  +359 876 007 200
Посочената цена е за 1 брой куверт. За да резервирате и заплатите повече от 1 брой куверти е необходимо да повторитеоперацията.

*Моля, след извършване на плащане да направите резервация на посочения телефонен номер или на: office@premiuminn.bg, катопосочите Вашето име и телефон за обратна връзка.


Celebrate the New Year`s Eve 2020 Year

At Best Western PLUS Hall Crystal, SUNNY BEACH

Price: 120 BGN / 63 EUR per person

Festive New Year Program- the Ultimate unique Celebration:

  • Guests – Performers;
  • DJ – musical layout;
  • Bulgarian folk dances, conducting the New Year’s Traditional Dance at midnight;

For more information, please call that number or Messenger +359 876 007 200

This price is for 1 Gala Dinner seat; if you wish to book and pay more than 1 seat, please repeat the operation.

*Please, make a reservation at the specified phone number or upon: office@premiuminn.bg .